2022/1. szám

Szerződésátruházás a német jogban

GÁRDOS Péter
egyetemi adjunktus (ELTE ÁJK)

A német jog, a BGB kifejezett szabálya hiányában, a szerződési szabadság elvéből vezeti le, hogy egy szerződésből az egyik felet illető valamennyi követelés és jog és az ezt a felet terhelő valamennyi kötelezettség átszállhat egy harmadik személyre. Az így bekövetkező szerződésátruházás jogutódlásnak minősül, azaz az eredeti szerződés változatlan tartalommal marad fenn. A tanulmány azt vizsgálja, hogy a német jog tud-e támpontul szolgálni a magyar jog számára a szerződésátruházás szabályozásának újragondolásához. E kérdésre a tanulmány nemleges választ ad. A német jogirodalom és joggyakorlat segíthet beazonosítani azokat a részkérdéseket, amelyekre a hazai szabályozásnak is választ kell adnia. A német jog válaszai azonban - mindenekelőtt a szerződésátruházás rendelkező ügyletkénti minősítése - nem illeszkednek a hazai jogi környezetbe.

Kulcsszavak: szerződésátruházás, alanyváltozás, jogutódlás, rendelkező ügylet


Transfer of Contracts in German Law

Péter GÁRDOS
assistant professor (Eötvös Loránd University)

In the absence of an express rule in the German civil code, German law recognises the transferability of all receivables, rights and obligations of a party to a contract based on the principle of freedom of contract. The transfer of contract qualifies as a legal succession, which leaves the original contract unchanged. This paper examines whether German law can serve as a point of reference for Hungarian law in rethinking the regulation of the transfer of contracts. The paper answers this question in the negative. The German legal literature and case law may help identify the questions to which Hungarian law should also provide answers. However, the answers of German law, especially the qualification of the transfer of a contract as a disposition (Verfügungsgeschäft), do not fit into the Hungarian legal context.

Keywords: transfer of contract, change of parties, legal succession, disposition

Tovább a teljes tanulmányra - PDF

Vissza / Back