2022/1. szám

Jogtudat-kutatások a magyar jogszociológiában
a rendszerváltást követően
II.

H. SZILÁGYI István
egyetemi tanár (PPKE JÁK)

A tanulmány célja egy, a hazai jogtudat-kutatások elméleti és módszertani kérdéseit vizsgáló kutatási programhoz illeszkedve, az ez irányú jogszociológiai kutatások 1989 utáni eredményeinek áttekintése. Az első rész e periódus első két évtizedét tekintette át, míg a második rész a 2010-et követően zajló kutatások eredményeit veszi számba. Az elmúlt évtized hozta meg a jogtudat-kutatások második virágkorát, melyben mind a kutatások intenzitása, tematikus és módszertani változatossága figyelemre méltóan megnövekedett. 2010-ben került sor a rendszerváltást követő első országosan reprezentatív, "nagymintás" kérdőíves vizsgálatra, melyet több más hasonló módszerrel végzett adatfelvétel követett. Emellett egy sor kvalitatív módszerekkel folytatott vizsgálat zajlott a jogtudat jelenségével összefüggő témákban mint amilyen a laikusok, a joghallgatók és az ügyvédek jogról, illetve a jogászi hivatásról kialakult képének vizsgálata. Ebben az évtizedben került sor az első empirikus összehasonlító módszerrel végzett kutatásokra is elsősorban a magyar lakosság jogosultságtudatának nemzetközi viszonylatban vett értékelését célozva. A tanulmány összefoglalása a kutatások elméleti, módszertani hozadékának számbavételén túl, azok vázlatos tartalmi szintézisére is sort kerít. Ennek kapcsán felhívja a figyelmet arra, hogy a rendszerváltást követő harminc év alatt csupán csekély mértékben változott a magyar jogi kultúra, illetve a magyar lakosság jogtudata.

Kulcsszavak: magyar jogszociológia története, magyar jogtudat-kutatások, jogtudat-kutatások módszertana


Legal Consciousness Research
in the Hungarian Legal Sociology after 1989
II.

István H. SZILÁGYI
professor (Pázmány Péter Catholic University)

The study aims to give a comprehensive survey of the Hungarian legal sociological research conducted after 1989 in the framework of a project concerning the theoretical and methodological problems of the domestic research on legal consciousness in social sciences. The first part took in account the findings achieved in the first twenty years of this period, while this second part focuses on the past decade. The 2010s years brought the second flourish of the field when both the intensity and the thematic and methodological variety of the research considerably improved. The first representative survey on legal consciousness carried out in 2010 what followed by more methodologically similar empirical data recordings. Series of qualitative research conducted such as, for example, the inquiry the legal perceptions of the lay people, the image of law held among law students and attorneys or the lay people's opinions about the legal profession. The first empirical international comparative study of the Hungarian population's rights consciousness took place also in this decade. The summary offers an outline of the substantive synthesis of the findings beyond taking in account the theoretical and methodological yield of the researches. It calls the attention to the fact that, comparing to the socialist era, the Hungarian legal culture and legal consciousness has not changed profoundly during the thirty years passed after the democratic turn.

Keywords: history of Hungarian legal sociology, legal consciousness research, methodology of legal consciousness research

Tovább a teljes tanulmányra - PDF

Vissza / Back