2022/1. szám

Kihívások a pénzügyi fogyasztóvédelem szabályozásában: kriptoeszközök és ügyfélvédelem

HALÁSZ Zsolt
egyetemi docens (PPKE JÁK)

A mindennapi élet számos területén időről időre újabb és újabb szabályozási válaszokat igénylő kérdések és helyzetek merülnek fel. Hasonló a helyzet a pénzügyi szolgáltatások és eszközök területén is, ahol 2009 óta a jogalkotó egyre inkább szembesül a kriptoeszközök megjelenésével és az általuk eredményezett szabályozási kihívásokkal.
A kriptoeszközök alkalmazási, felhasználási területe folyamatosan bővül. Bár a világ egyes országai - különböző módokon - megpróbálják szabályozni e témát, ma még nem láttunk egységes vagy legalább harmonizált szabályozási válaszokat és hatékony szabályozási megoldásokat ezen a területen. A pénzmosás megelőzésével összefüggő szabályozás az egyetlen olyan terület, amelyben érdemi jogalkotási eredmények találhatók.
Jelen tanulmányomban a kriptoeszközök egyes szabályozási kérdéseit vizsgálom az ügyfél/fogyasztóvédelem területén. Ennek során egyes országok szabályozási válaszain túl bemutatom az Európai Bizottság kriptoeszközökre vonatkozó jogalkotási javaslatát is.

Kulcsszavak: kriptoeszközök, fogyasztóvédelem, ügyfélvédelem, pénzügyi szolgáltatások, kriptoeszközök piacai


Challenges in financial consumer protection: crypto-assets and customer protection

Zsolt HALÁSZ
associate professor (Pázmány Péter Catholic University)

From time to time, issues and situations requiring regulatory answers arise in many fields in everyday life. It is just the same situation in the area of financial services and instruments, where since 2009, the legislator has been increasingly confronted with the emergence of crypto-assests and the regulatory challenges they pose.
The field of application and use of crypto-assests becomes continously wider. Although some countries around the world are trying to regulate this topic in different ways, one has not seen yet uniform or at least harmonised regulatory answers and effective regulatory solutions in this area.
In this paper, I draw up the selected regulatory issues of the crypto-assets in the field of customer/consumer protection. Beyond highlighting regulatory answers of certain countries, I also analyse the European Commission's legislative proposal on crypto assets.

Keywords: cryptoasses, consumer protection, customer protection, financial services, markets in crypto assets

Tovább a teljes tanulmányra - PDF

Vissza / Back