2022/1. szám

Az új "drón törvény" büntetőjogi aspektusai

MÉSZÁROS Ádám Zoltán
bíró (Budapest)

Ténykérdés, hogy az ún. high-tech ipar meredek fejlődési ívet ír le a világon mindenhol, így hazánkban is. Ezzel párhuzamosan a magánélet sérthetetlenségének joga egyre fokozottabb támadásoknak van kitéve, a technológiai fejlődés új veszélyforrásai révén. A drónok elterjedése ezen alapjog külső illetve belső tartalmát is nagy mértékben veszélyeztetheti, ezért egy ilyen új kihívás esetén a "legvégső eszköznek" tekintett büntető jogág intézményrendszerének az alkalmazási kérdéseit szükséges újragondolni, azonban a fejlődés és a tiltás egyensúlyának a megteremtésére kell törekednie a jogalkotónak és hamarosan a joggyakorlatnak is. Jelen dolgozat apropója tehát a fent vázolt technológiai kihívásra adott azon jogalkotói "válaszban" jelölhető meg, amely törvény csomag 2021-től kezdődően többek között a büntető és szabálysértési joganyagot is módosította a visszaélésszerű drónhasználat tekintetében. A mű elsősorban a magánlaksértés és a tiltott adatszerzés új tényállásainak nem kevés értelmezési, elhatárolási, alkalmazási kérdéseit vizsgálja elvi és gyakorlati szempontból de lege ferenda javaslatok megfogalmazásával, valamint a szóba jöhető társadalomra veszélyességet nélkülöző esetköröket is számba veszi.

Kulcsszavak: drónok, büntetőjog, magánlaksértés, tiltott adatszerzés, jogos védelem


Criminal Law Aspects of the "new Drone Rules"

Ádám Zoltán MÉSZÁROS
judge (Budapest)

It is simply a fact that the so-called high-tech industry is rapidly evolving everywhere in the world, including in Hungary. In parallel, due to the new sources of threats posed by technological advances, violations and abuses of the right to privacy increasingly affect our lives. The widespread use of drones could jeopardise the intrinsic and extrinsic content of the above-mentioned fundamental right, hence, in case of such new challenge, matters concerning the application of the institutional system of criminal law that is regarded as 'ultima ratio' need to be reconsidered, however the legislator, and soon legal practice, too, should seek to strike the right balance between progress and prohibition. The main aim of this paper is therefore to study the response given by the legislator to the technological challenge outlined above, i.e. the legislative package, entered into force in 2021, amending, inter alia, criminal and administrative infractions legislation with regard to the misuse of drones. The paper focuses in particular on issues, issues of principle and practical issues, related to the application of legislation to, interpretation of and demarcation between new factual elements as regards illegal entry into private property and illicit access to data, outlines de lege ferenda proposals and explores potential cases of acts that are not harmful to society.

Keywords: drones, criminal law, trespass to land, illicit access to data, self-defense

Tovább a teljes tanulmányra - PDF

Vissza / Back