2022/1. szám

A fogyasztói hitelezés szabályainak fontosabb változásai az elmúlt évtizedben, különös tekintettel a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvényre

VERES Zoltán
megbízott oktató (PPKE JÁK)

A pénzügyi fogyasztóvédelem elnevezéssel aposztrofálható terület 2008-tól, a pénzügyi válság eszkalációját követően, a krízis hatásai által széles rétegeket érintve került erőteljesebben a közérdeklődés középpontjába, ezért a gazdasági és társadalmi problémák (mindenekelőtt az adósok tömegeinek nehéz helyzetbe kerülése) az eddigieknél mélyrehatóbb és komplexebb jogalkotói lépéseket tettek szükségessé. Ennek megfelelően 2009 és 2014 között alapvető változások mentek végbe a nemzetközi és a magyar szabályozásban egyaránt. Ezek közül kiemelkedő jelentősége van a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvénynek, amely a hatálybalépése óta eltelt bő egy évtized alatt számos módosításon esett át. Jelen tanulmányomban néhány, a fogyasztói hitelezés területét érintő - és közvetve a törvény hatályát is befolyásoló - terminológiai probléma tisztázását követően áttekintem e jogszabály fontosabb változásait. A törvény egy adott időszak problémáira adott szabályozói válasznak tekinthető, de egyes, a problémák megelőzésére törekvő előírásai és a tájékoztatásra vonatkozó szabályai máig a hazai pénzügyi fogyasztóvédelem fontos pillérévé teszik.

Kulcsszavak: pénzügyi fogyasztóvédelem - fogyasztói jogok - fogyasztói hitelezés - terminológiai problémák


The most important Changes of the Regulation of Consumer Lending - with special Regard of the Act CLXII of 2009 on Consumer Credit

Zoltán VERES
lecturer (Pázmány Péter Catholic University)

The financial consumer protection got special attention in 2008, after the escalation of the financial crisis. Between 2009 and 2014, fundamental changes took place in the international and Hungarian regulation. An outstanding important regulation is the Act CLXII of 2009 on consumer credit. In this paper I'd like to clarify some terminological inexactitude - which are connected with the scope of this act - and review the most important changes of this regulation. This regulation can be considered as a regulatory response to the problems of this period, but its provisions aimed at preventing the problems and its rules on information make it an important pillar of domestic financial consumer protection even today.

Keywords: financial consumer protection, consumer rights, consumer lending, terminological inexactitude

Tovább a teljes tanulmányra - PDF

Vissza / Back