2022/1. szám

A titoktartás etikai és büntetőjogi jelentősége a pszichológus által végzett terápiás tevékenységben - helyzetkép egy határterületről

BALOGH Sándor
PhD-hallgató (DE ÁJK)

Interdiszciplináris tanulmányom a titoktartás és titokvédelem pszichológusi terápiás tevékenységgel összefüggő, konkrét megjelenési formáival foglalkozik, középpontba állítva azok büntető anyagi jogi vonatkozásait. A közlemény tárgyalja a jog (illetve a büntetőjog) és a pszichológia tudományának kapcsolatát, a pszichológusszakmában értelmezendő titoktartás szabályrendszeri megalapozását, továbbá lényegi természetét. Fókuszba állítja a titoktartási kötelezettség adatvédelmi és szakmai vetületeit, valamint megvilágítja a jelenség határait, megsértésének lehetséges eseteit és következményeit. Külön fejezet szól azokról a bűncselekményekről, melyek elkövetése reális és életszerű lehet a kliens-terapeuta-viszony során, a titoktartási kötelezettséggel összefüggésben. A cikk az elméleti fejtegetéseken túl több ügyleírást is magába foglal, kiemelve azon 'nehéz eseteket', melyek szakmai és esetlegesen jogi dilemma elé állították a pszichológus szakembereket.

Kulcsszavak: titoktartási kötelezettség, pszichológia, büntetőjog, etika, terápiás tevékenység


Ethical and Legal Importance of Secrecy in the Therapeutic Activity Practised by Psychologists: Overview of an Interdisciplinary Area

Sándor BALOGH
PhD student (University of Debrecen)

My article addresses the specific manifestations of secrecy and protection of secret in the therapeutic activity practised by psychologists especially focusing on their criminalmaterial law aspects. The publication describes the connection between law (as well as criminal law) and psychology and their baseline regulations of and essential nature of secrecy in the psychologist profession. The study also focuses on data protection in and professional aspects of obligation of secrecy, boundaries of this phenomenon and possible cases and consequences of its violation. Separate chapter covers the potential realistic variety of delicts in the context of obligation of secrecy during the client-therapist relationship. In addition to the theoretical explanations, the article includes several case descriptions with specific emphasis on some of the 'difficult cases' that caused professional or possible legal dilemmas for psychologists.

Keywords: obligation of secrecy, psychology, criminal law, ethics, therapeutic activity

Tovább a teljes tanulmányra - PDF

Vissza / Back