2022/1. szám

A "kiskorú elhelyezésének megváltoztatása" bűncselekmény dogmatikai aspektusai és joggyakorlata

CSAPUCHA Bernadett
PhD-hallgató (PPKE JÁK)

A tanulmány a kiskorú elhelyezésének megváltoztatást büntető törvényi tényállással foglalkozik, mely a gyermekek érdekét sértő bűncselekmények közé sorolandó. A nevesített deliktum a Btk. XX. fejezetében helyezkedik el, mely a gyermekek érekét sértő és a család elleni deliktumokat deklarálja. Az írás elsődlegesen a gyakorlati oldalról közelít meg adott kérdéskört. A rövid dogmatikai kitekintést követően egy aktakutatás eredményei kerülnek ismertetésre. Az aktavizsgálat a jogerős ítéletekkel és az eljárást megszüntető döntésekkel egyaránt foglalkozik. A tanulmány kiemelt figyelmet szentel a büntetéskiszabási gyakorlat bemutatásának, valamint az eljárást megszüntető döntések mögött húzódó okok feltárásának. Mindemellett az aktakutatás eredményeiből a szükséges konzekvenciák levonása sem marad el.
A tanulmány fő célja, hogy feltárja az ilyen jellegű büntetőügyek sajátosságait, rávilágítva az esetleges gyakorlati problémákra, nehézségekre.

Kulcsszavak: kiskorú elhelyezésének megváltoztatása, aktakutatás, jogerős ítéletek, büntetéskiszabási gyakorlat, eljárást megszüntető döntések


'Changing of the Custody of a Minor' - Dogmatic Aspects and Case Law of the Crime

Bernadett CSAPUCHA
PhD student (Pázmány Péter Catholic University)

The paper examines the 'changing of the custody of a minor' which crime can be categorized to the offenses against children. The mentioned crime can be found in Chapter XX of the Criminal Code, which declares offenses against children and against family law. The paper primarily focuses on the practical aspects of the issue. After a short dogmatic outlook, the results of file research will be presented. The file research also considers the final judgments and the termination decisions. The paper puts a high emphasis on the practice of imposing punishment and the reasons behind the termination decisions which end the proceedings. Besides these, the paper includes the necessary consequences concluded from the file research.
The paper aims to reveal the determining features of these criminal cases, highlighting the possible practical issues, problems.

Keywords: changing of the custody of a minor, file research, final judgments, the practice of imposing punishment, termination decisions.

Tovább a teljes tanulmányra - PDF

Vissza / Back