2022/1. szám

A fogyasztók érdekeit szolgáló, szavatossági és jótállási igények intézésének módosított hazai szabályozása

OROSZ Flóra
kutató (Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet)

A tanulmány a 2021. január 1-jén hatályba lépett módosított szavatossági és jótállási szabályozást vizsgálja összehasonlító jogi elemzésben. A magyar szabályozás mellett a német, osztrák, francia, olasz, cseh, szlovák, lengyel és román szabályozás kerül elemzésre. A tanulmány elsősorban azokat a rendelkezéseket tekinti át, melyek kiemelt szerepet kaptak a magyar szabályozás reformjánál, nevezetesen: a jótállás határidejére, a javítás határidejére és maximális számára, a csere és vételár visszafizetés iránti igényre, a javításra kötelezett személyére, a javítószolgálat értesítési kötelezettségére, az elektronikus jótállási jegy lehetőségére és az eredeti csomagolás megőrzésére vonatkozó rendelkezésekre. A módosítások elsődleges célja a fogyasztó érdekeinek minél nagyobb védelme, ugyanakkor a vállalkozásokat még inkább jogkövető magatartásra sarkallják, számukra is konkrétabb, határozottabb rendelkezéseket előírva.

Kulcsszavak: jótállás, szavatosság, reform, fogyasztói védelem, összehasonlító jogi elemzés


The Amended National Regulation on Claims Concerning Legal Guarantee and Commercial Warranty Brought by Consumers

Flóra OROSZ
researcher (Ferenc Mádl Institute of Comparative Law)

The study presents the amended regulation of legal guarantee and commercial warranty entered into force on 1 January, 2021 in a comparative legal analysis. In addition to the Hungarian, the author examines the German, Austrian, French, Italian, Czech, Slovak, Polish and Romanian regulations. The study pays primary attention to those rules which played main role in the reform of the Hungarian regulation. These are the duration of commercial warranty, time limit of repair and its maximum, claim to replacement of the product and refund of the price, person subject to repair, notification obligation of the repair service, the possibility of electronic warranty certificate and the rules of preservation of original packaging. The primary aim of the modifications was the protection of consumer interests, however, it serves the aw-abiding behaviour of enterprises and prescribes more specifics rules for them.

Keywords: legal guarantee, commercial warranty, reform, protection of consumers, comparative legal analysis

Tovább a teljes tanulmányra - PDF

Vissza / Back