Impresszum


A szerkesztőbizottság társelnökei:
Vókó György, Kukorelli István

Főszerkesztő: Koltay András


A szerkesztőbizottság tagjai:

Belső tagok:
Bándi Gyula egyetemi tanár
Burián László egyetemi tanár
Csehi Zoltán egyetemi tanár
Harsági Viktória egyetemi tanár
Horváth Attila egyetemi docens
Kovács Péter egyetemi tanár
Schanda Balázs egyetemi tanár
Varga Zs. András egyetemi tanár
Vókó György egyetemi tanár

Külső tagok:
Boleratzky Lóránd egyetemi magántanár
Harmathy Attila professor emeritus
Kecskés László egyetemi tanár
Király Miklós egyetemi tanár
Kukorelli István egyetemi tanár
Mezey Barna egyetemi tanár
Révész T. Mihály c. egyetemi tanár
Trócsányi László egyetemi tanár
Várnay Ernő egyetemi tanár
Vékás Lajos professor emeritus

Szerkesztőség:
Koltay András egyetemi docens
Csink Lóránt egyetemi docens
Szabó Sarolta egyetemi docens

Technikai szerkesztő és titkár:
Szakaliné Szeder Andrea

* * *
A szerkesztőség elérhetőségei:
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar
Dékáni Titkárság
1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30.
Telefon: (36) 1 429-7221 - Fax: (36) 1 429-7222
ias.jak.ppke.hu
E-mail: ias@jak.ppke.hu
* * *

Kiadja:
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kara,
Budapest, Szentkirályi u. 28-30.
www.jak.ppke.hu

Felelős kiadó: Dr. Varga Zs. András dékán