Szerkesztői köszöntő

Tisztelt Olvasó!

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának jogtudományi folyóirata, a Iustum Aequum Salutare 2005 őszén indult. Az alapítástól kezdve eltelt időszak alatt a folyóirat a Kar igazi tudományos gyűjtőhelyévé vált, ahol minden érdeklődő kielégítheti szakmai kíváncsiságát. Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Kari Tanács felhatalmazása alapján, a szerkesztőbizottság döntése nyomán a közelmúltban a folyóirat szerkesztősége és szerkesztőbizottsága átalakult.

A folyóiratban egyaránt megjelennek a Kar vezető oktatói, külső szerzők, illetve a fiatalabb oktatók, doktoranduszok, kivételes esetben a tudományos diákköri munkában kiemelkedő eredményeket elért hallgatók kéziratai is. A folyóirat rovatainak felosztása is ezt a kettősséget követi: az első rovat (ACTA) tartalmazza a tudományos minősítéssel bíró oktatók tanulmányait, a második (DISSERTATIONES) a fiatalabb oktatók és kivételes esetben a kiemelkedő hallgatók tanulmányait közli, míg a harmadik (VARIA) könyvrecenziókat, konferencia-beszámolókat, közleményeket tartalmaz. Az ACTA és a DISSERTATIONES rovatba tartozó kéziratokhoz idegen nyelvű, 10-15 soros, a cikk címét is magába foglaló rezümét is csatolni kell, eleve idegen nyelvű cikkek esetében a rezümé nyelve magyar.

A folyóirat a konferencia-előadásokat, a karhoz kötődő rendezvények esetében pedig a konferenciák, szimpóziumok teljes anyagát is közli.

A folyóirathoz beérkező valamennyi (ACTA és DISSERTATIONES rovatban közölni kívánt) kézirat anonim módon lektorálásra kerül. Ily módon a folyóiratban közzétett cikkek komoly súllyal esnek latba az egyes oktatók tudományos értékelésekor.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a folyóirat teljes tartalma hozzáférhető pdf formátumban, a nyomtatott kiadással egyidőben az interneten is.

Várjuk szeretettel, akár olvasóként, akár szerzőként!

Budapest, 2012. január 2.

Dr. Koltay András
főszerkesztő