2022/2. szám

EU choice-of-law rules before Hungarian courts: contractual and non-contractual obligations

Csongor István NAGY
professor of law (University of Szeged)

This article is based on the Hungarian strand of the multiyear CEPIL project carried out with the generous support of the European Commission Directorate General Justice and Consumers. One of the leading considerations behind the CEPIL project was that the value of private international law unification can be preserved only if EU private international law instruments are applied correctly and uniformly, hence, the European endeavours in the field should not and cannot stop at statutory unification but need to embrace the judicial practice and make sure that besides the vertical communication between the CJEU and national courts, there is also a horizontal communication between national courts, authorities and the legal community in general. The purpose of this publication is to contribute to this horizontal communication between Member State courts by providing an analytical insight into the Hungarian case-law on the Rome I and the Rome II Regulations.

Kulcsszavak: EU choice of law, contracts, delictual liability, Rome I Regulation, Rome II Regulation


Az EU-s kollíziós jogi szabályok a magyar bíróságok előtt: szerződéses és szerződésen kívüli kötelmek

NAGY Csongor István
egyetemi tanár (SZTE ÁJTK)

A tanulmány az Európai Bizottság Jogérvényesülés és Fogyasztópolitika Főigazgatóságának nagylelkű támogatásával megvalósult többéves CEPIL project magyar joggyakorlattal kapcsolatos kutatásán alapul. A CEPIL projekt mögötti egyik vezető megfontolása az volt, hogy a nemzetközi magánjogi jogegységesítés értéke csak akkor őrizhető meg, ha az EU-s nemzetközi magánjogi jogszabályokat helyesen és egységesen alkalmazzák, ezért az európai törekvések ezen a területen nem állhatnak meg a törvényi jogegységesítésnél, hanem át kell fogják a bírói gyakorlatot, és gondoskodni kell arról, hogy az Európai Bíróság és a nemzeti bíróságok közötti vertikális kommunikáció mellett horizontális kommunikáció is végbe megy a nemzeti bíróságok és hatóságok között, valamint a jogásztársadalomban általában. A tanulmány célja, hogy hozzájáruljon ehhez a horizontális kommunikációhoz a tagállami bíróságok között azáltal, hogy analitikus betekintést nyújt a Róma I és a Róma II. rendelettel kapcsolatos magyar bírósági gyakorlatba.

Keywords: EU-s kollíziós jog, szerződések, deliktuális felelősség, Róma I rendelet, Róma II rendelet

Tovább a teljes tanulmányra - PDF

Vissza / Back