2022/4. szám

Az energiahatékonyság növelése,
mint az energiatakarékosság kiemelt lehetősége


A közeljövőben várható hazai szakpolitikai irányok
figyelembevétele mellett

PERECSENYI Melinda
PhD-hallgató (NKE ÁNTK)

Az energiahatékonyság növelése nem csak az energiaágazatban bír kiemelkedő jelentőséggel, hanem a társadalmi-gazdasági élet különböző szegmenseiben is. Az Európai Unió az üvegházhatású gázok csökkentése és a megújuló energia részarányának növelése mellett elkötelezett az energiahatékonyság fokozása, valamint az energiahatékonysági beruházások az EU 2050-ig tartó dekarbonizációs stratégiájának fejlesztése hangsúlyos részét képezik. Az Energia Unió Stratégiájáról szóló keretprogramban megjelent 'első az energiahatékonyság' elv mára olyan alapvető elv lett, amelynek a szakpolitika alakításában és végrehajtásában, illetve az energiaipari beruházásokban egyaránt érvényesülnie kell. Magyarországon 2020-ban több energia- és klímapolitikai stratégiai jelentőségű dokumentum született, amelyek számos ponton kapcsolódnak az energiahatékonysághoz és meghatározzák a szabályozás irányvonalát.

Kulcsszavak: energiahatékonyság, energiajog, energiapolitika, klímapolitika, megújuló energia, 'első az energiahatékonyság' elv


Increasing energy efficiency as a potential of energy savings
Considering the domestic policy directions expected in the near future

Melinda PERECSENYI
PhD-student (NKE ÁNTK)

Increasing energy efficiency has a paramount importance not only in the energy sector, but also in different segments of socio-economic life. The European Union is committed to increase energy efficiency while reducing greenhouse gases and enhancing the share of renewable energy, moreover energy efficiency investments considered to be key parts of the EU's decarbonisation strategy until 2050. The principal of 'energy efficiency first' initially emerging in the Framework Strategy for the European Union, has become a fundamental principal that must be equally applied to policy formulation and implementation, likewise to investments in the energy sector. In 2020 several documents having strategic importance for energy and climate policy have been issued in Hungary, and these are related to energy efficiency in many respects and determine the direction of regulation.

Keywords: energy efficiency, energy law, energy policy, climate policy, renewable energy, 'energy efficiency first' principal

Tovább a teljes tanulmányra - PDF

Vissza / Back