2022/4. szám

A perelhúzás liberális szankciórendszerének XIX. századi kialakulása a német jogterületen

SZIVÓS Kristóf
tanársegéd (SZTE ÁJK)

A német perjog a XVI. század kezdetétől az egységes birodalmi perrendtartás megalkotásáig az eshetőségi elvre épült, amely megkövetelte a felektől az előadásaik során a kumulációt; ennek elmaradása a későbbi előadást kizárta. A XVIII. század végétől azonban megindultak azok a reformmozgalmak, amelyek az ún. liberális perrend kialakulását eredményezték. A tanulmány ezt a folyamatot vizsgálja, és arra a kérdésre keresi a választ, hogy egyáltalán miért alakultak ki a különböző (liberális, szociális és szocialista) modellek. A tanulmány végig veszi a legfőbb XVIII-XIX. századi reformtörekvéseket, valamint azon eszközöket, amelyekkel a liberális szellemiségű 1877. évi perrendtartás a perelhúzást meg kívánta akadályozni. A liberalizmus ugyanis nemcsak a rendelkezési és tárgyalási elvek érvényesülését jelenti, hanem azt is, hogy a bíróság hogyan tudta szankcionálni az ezekkel való visszaéléseket.

Kulcsszavak: bírósági visszautasítás, eshetőségi elv, liberális perrend, rendelkezési elv, tárgyalási elv


The evolvement of liberal sanctions against undue procedural delay in Germany in the 19th century

Kristóf SZIVÓS
assistant lecturer (University of Szeged)

From the beginning of the 16th century until the enactment of the unified imperial code of civil procedure, the German civil procedure was based on the principle of contingent cumulation, which demanded aggregation from the parties in their submissions; a failure to do so resulted in the preclusion of latter submission. From the end of the 18th century, however, those reform movements started which resulted in the formation of the so-called liberal civil procedure. The study examines this period, and answers the question why these (liberal, social, and socialist) models evolved. The study reviews the main reforms of the 18-19th centuries and those tools as well, with which the liberal civil procedure tried to avoid the undue delay of the proceeding. The liberalism had an effect not only on the principles of disposition and party presentation but on the tools with which the court could sanction the abuse of these.

Keywords: judicial right of rejection, principle of contingent cumulation, liberal civil procedure, principle of disposition of the parties, principle of party presentation

Tovább a teljes tanulmányra - PDF

Vissza / Back