2022/4. szám

Lehet-e a népszavazás a kivételes hatalomgyakorlás kontrollja?
Gondolatok a közvetlen demokrácia és a különleges jogrend összefüggéseiről

UNGVÁRI Álmos
PhD-hallgató (PPKE JÁK)

Különleges jogrendben számos kontroll mechanizmus érvényesül annak érdekében, hogy a kivételes hatalomgyakorlás valóban a felmerülő válsághelyzet kezelésére irányuljon. Általában az adott ország parlamentje van feljogosítva a különleges jogrend időbeli hatályának meghosszabbítására vagy a kivételes intézkedések jóváhagyására. Felmerülhet a kérdés, hogy elképzelhető-e, megvannak-e annak a normatív keretei, hogy a közvetlen demokrácia intézményei - elsősorban a népszavazás - hasonló funkcióval rendelkezzenek. Mindehhez jó kiindulási alapot szolgáltat a koronavírus-járvány okozta egészségügyi válsághelyzet, amelynek kezelése érdekében számos országban volt hosszú időn keresztül különleges jogrendi helyzet hatályban. A tanulmány tehát azt járja körbe, hogy a népszavazás bírhat-e kontroll funkcióval a különleges jogrend vonatkozásában. Ennek érdekében először röviden megvizsgálja, hogy egyáltalán találhatók-e a népszavazás és a különleges jogrend között kapcsolódási pontok az európai országok alkotmányaiban, egyúttal bemutatja, hogy a koronavírus-járvány okozta egészségügyi válsághelyzet idején volt-e példa arra, hogy a kihirdetett különleges jogrendről vagy a meghozott korlátozó intézkedésekről népszavazást tartottak.

Kulcsszavak: alkotmányjog, különleges jogrend, közvetlen demokrácia, népszavazás, koronavírus-járvány


Can a referendum be the control of special legal regime?
Thoughts on the relation between direct democracy and special legal order

Álmos UNGVÁRI
PhD student (Pázmány Péter Catholic University)

During special legal order there are different control functions to ensure that the exceptional powers truly aim at the crisis management. In most cases the parliament is empowered to extend the temporal scope of the special legal order or validate the restrictive measures. Thus it raises the question that is it possible that also direct democracy has similar control functions with regard to special legal order. Or is there a normative framework of it. As a response to the health crisis caused by the coronavirus pandemic in several countries special legal order was introduced, thus because of the epidemic situation this question can be examined currently. As follows the article deals with this issue that can direct democracy be the control of special legal regime. Therefore the study examines the regulations that stipulate relations between direct democracy and special legal order in the constitutions of European states. As well as it presents examples for referendums related to the special legal order or the exceptional measures during the coronavirus pandemic.

Keywords: constitutional law, special legal order, direct democracy, referendum, coronavirus pandemic

Tovább a teljes tanulmányra - PDF

Vissza / Back