2022/4. szám

Az Európai Unió Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszerének fenntarthatósági perspektívái

BARTL Bálint
PhD-hallgató (PPKE JÁK)

A XXI. században megnövekedett a különböző vállalatirányitási rendszerek jelentősége. A fenntartható működés és vállalatirányítás népszerűsödése, szerteágazó szabályozása ugyanakkor kihívás elé is állítja a 'nagy' cégeket, hogy minél hatékonyabban tudják integrálni a fenntarthatóság elvét a vállalati struktúrájukba és kultúrájukba. Az Eco-Management and Audit Scheme-hez, az Európai Unió környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszeréhez (vagy csak röviden EMAS-hoz) való csatlakozás jelentős (környezet)jogi felülvizsgálatot vár el egy-egy vállalkozástól, amelynek vállalásai végül egy környezetvédelmi nyilatkozatban öltenek testet. Az EMAS azonban olyan többletet képes nyújtani a csatlakozott szervezeteknek, melyek a jogi szabályozás egyszerűbb áttekinthetőségében, a vállalati felelősség (tudatosság) erősödésében, valamint a (hatósági) eljárások egyszerűsödésében jelennek meg. A hitelesítési független szakértők általi rendszeres ellenőrzés pedig az önszabályozás tökéletes formáját jelenti. Olyan vállalatok csatlakozása célszerű, amelyek már most is hatékonyan működtetik az ISO (International Organization for Standardization) 14001-es szabványt, amelyet a szakmában az EMAS-ba való belépés előszobájának is szokás nevezni. A sikeres csatlakozás az EMAS logó és cím használatát jelenti, amely egy erős védjegynek számít és népszerűsítő kampányokban is felhasználható. Jelen tanulmánnyal legfőbb célja, hogy átfogó képet nyújtson a fenntarthatóság, az EMAS-rendszer és az ISO szabvány szabályozási aspektusairól, kiemelve közös pontjait. Az elemzés körében feltétlenül szükséges kitérni azon hazai jogszabályokra, amelyek az EMAS-hoz közvetve vagy közvetlenül kapcsolódó szabályokat tartalmaznak.

Kulcsszavak: EMAS, ISO 14001, fenntarthatóság, környezeti vezetési rendszer, önszabályozás


Sustainability Perspectives of the European Union's Environmental Management and Certification System

Bálint BARTL
PhD student (Pázmány Péter Catholic University)

In the 21st century, the importance of different corporate governance systems has increased. At the same time, the rise in popularity of sustainable operations and corporate governance and the wide range of regulations are challenging 'large' companies to integrate sustainability principles into their corporate structures and cultures as effectively as possible. Joining the European Union's Eco-Management and Audit Scheme (EMAS for short) requires companies to undergo a major (environmental) legal review, with commitments ultimately translated into an environmental statement. However, EMAS has the potential to bring added value to the organizations that join, in terms of simplified legal transparency, increased corporate responsibility (awareness) and simplified (administrative) procedures. And regular monitoring by independent verification experts is the perfect form of self-regulation. It is advisable for companies to join that are already effectively operating ISO (International Organization for Standardization) 14001, which is also known in the industry as a precursor to EMAS. Successful membership implies the use of the EMAS logo and address, which is a strong trademark and can be used in promotional campaigns. The main aim of this study is to provide a comprehensive overview of the regulatory aspects of sustainability, EMAS and ISO, highlighting the common points. It is essential to include in the analysis the national legislation that contains rules directly or indirectly related to EMAS.

Keywords: EMAS, ISO 14001, sustainability, environmental management system, self-regulation

Tovább a teljes tanulmányra - PDF

Vissza / Back