Szerkesztői köszöntő

Tisztelt Olvasó!

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának jogtudományi folyóirata, a Iustum Aequum Salutare 2005 őszén indult. Az alapítás óta a folyóirat nyitott és az élénk tudományos eszmecserének otthont adófórummá vált, ahol minden érdeklődő kielégítheti szakmai kíváncsiságát.

A folyóiratban egyaránt megjelennek a Kar vezető oktatói, más egyetemek vagy tudományos intézmények munkatársai, illetve a fiatalabb oktatók, doktoranduszok, kivételes esetben a tudományos diákköri munkában kiemelkedő eredményeket elért hallgatók kéziratai is. A folyóirat rovatainak felosztása ezt a megközelítést követi: az első rovat (ACTA) tartalmazza a tudományos minősítéssel bíró oktatók tanulmányait, a második (DISSERTATIONES) a tudományos pályájuk egy korábbi állomásánál tartó szerzők tanulmányait közli, míg a harmadik (VARIA) könyvrecenziókat, konferencia-beszámolókat, közleményeket tartalmaz.

A folyóirat a Karhoz kötődő szakmai rendezvények, konferenciák, szimpóziumok anyagát is közli, amennyiben az előadók tanulmánnyá formálják előadásukat.

A folyóirathoz beérkező valamennyi (ACTA és DISSERTATIONES rovatban közölni kívánt) kézirat kölcsönösen anonim módon lektorálásra kerül, ily módon a folyóiratban közzétett cikkek komoly súllyal esnek latba az egyes oktatók tudományos értékelésekor. Öröm számunkra, hogy folyóiratunk az MTA IX. osztályának besorolása szerint "A", azaz a legmagasabb minősítéssel rendelkezik.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a folyóirat teljes tartalma nyílt hozzáférésű az egyes cikkek a nyomtatott kiadással egyidőben, vagy akár azt megelőzően az internetről letölthetők.

Várjuk szeretettel, akár olvasóként, akár szerzőként!

Dr. Koltay András
főszerkesztő