2022/2. szám

A magyar környezetjog három évtizede (unortodox áttekintés)

FODOR László
egyetemi tanár (DE ÁJK)

A környezetvédelmi szabályozás Magyarországon az 1990-es években indult rohamos fejlődésnek, összefüggésben a gazdasági-társadalmi rendszerváltással, az Európai Unióhoz, illetve az OECD-hez való csatlakozással. Egyre több részterület kapott jogi kereteket, korszerű szabályozási elvek és újfajta szabályozóeszközök jelentek meg. Az eltelt 30 év alatt azonban más jelenségeknek is tanúi lehettünk, ideértve különösen a közjogi (alkotmányjogi) intézményrendszer átalakulását, a közigazgatási szervezet és az eljárásjog reformját. Deregulációs, illetve kazuisztikus előírások ékelődtek a szakigazgatási normák közé. Az esszé ezeket a folyamatokat tekinti át, az egyszerűség kedvéért a valamivel több, mint három évtizedet három szakaszra bontva. A jogterület néhány jellemző részterületét emeli ki a teljesség igénye nélkül, a tendenciák átfogó érzékeltetésére. Rámutat, hogy a szabályozás tágabb környezetét, gyakorlati érvényesülését is figyelembe véve nem kizárólag előrelépések történtek.

Kulcsszavak: környezetvédelmi jog, közigazgatási szervezet, végrehajtási deficit, nemzeti környezetvédelmi program, hulladékgazdálkodási rendszer


Three Decades of Hungarian Environmental Law (An Unorthodox Overview)

László FODOR
professor (University of Debrecen)

Environmental regulation in Hungary started to develop rapidly in the 1990s, in connection with the change of the economic, political and social system and the accession to the European Union and the OECD. More and more sub-areas of environmental policy have received legal frameworks, modern regulatory principles and new types of regulatory tools have emerged. However, over the past 30 years, we have witnessed other phenomena, including, in particular, the transformation of the institutional system of public law (constitutional law), the reform of public administration and procedural law. Deregulation measures have called into question the efficiency of the environmental public administration, and casuistic regulations have been wedged into general administrative standards. The essay reviews these processes, dividing the analyzed period into three stages for the sake of simplicity. It highlights some characteristic sub-areas of the field of law without the need for completeness, to provide a comprehensive picture of trends. Taking into account the wider environment and the practical implementation of the regulation, it points out that not only positive measures have been taken.

Keywords: environmental law, administrative organization, implementation deficit, National Environmental Programme, waste management

Tovább a teljes tanulmányra - PDF

Vissza / Back