2022/2. szám

"Néma gyereknek..." - a szerzői jogi felhasználási szerződések értelmezésének egyes aspektusai

POGÁCSÁS Anett
egyetemi docens (PPKE JÁK)

Hatályos szerzői jogi törvényünk számos speciális értelmezési szabályt tartalmaz, ám az Szjt. 42. § (3) bekezdése ezeket a rendelkezéseket azzal az általános értelmezési szabállyal koronázta meg, amely szerint, ha a felhasználási szerződés tartalma nem állapítható meg egyértelműen, a szerző számára kedvezőbb értelmezést kell elfogadni. A felhasználási szerződés hallgatása, hiányossága, homályossága esetére tehát az Szjt. a szerző számára kedvezőbb irányt jelöli ki. A szerződések értelmezésére az esetek egy részében valamilyen rejtett disszenzus feloldhatósága érdekében van szükség. A szerzői jogban is akkor jelent fogódzót ez a speciális értelmezési szabály, ha a felek nem kielégítő részletességű (hiányos) vagy ellentmondásos tartalmú, de (adott esetben vitathatóan) létező, sőt érvényes szerződést kötnek. Jelen tanulmány egyrészt az értelmezési szabály jelentőségét és az érvénytelenséghez, valamint a nem létező szerződésekhez való viszonyát járja körül, másrészt a konkrét esetekben történő alkalmazása során megfigyelhető tendenciákat igyekszik azonosítani.

Kulcsszavak: szerzői jog, felhasználási szerződés, értelmezés, jóhiszeműség és tisztesség, érvénytelenség


"Silent Mouth..." - Certain Aspects of the Interpretation of Copyright Licence Contracts

Anett POGÁCSÁS
associate professor (Pázmány Péter Catholic University)

The current Hungarian copyright law contains a number of specific rules of interpretation, but Section 42(3) of the Copyright Act has crowned these provisions with a general rule of interpretation, according to which if the meaning of the licence contract cannot be clearly established, it shall be construed so as is most favourable for the author. Thus, in the case of silence, incompleteness or vagueness of the licence contract, the Copyright Act provides a more favourable direction for the author.
In some cases, the interpretation of contracts is necessary in order to resolve a hidden dissent. In copyright law, too, this special rule of interpretation provides a clue when the parties enter into a contract which is not sufficiently detailed (incomplete) or contains contradictory content, but which (in some cases arguably) exists and is even valid. This paper explores the significance of the interpretative rule and its relation to invalidity and non-existent contracts, and seeks to identify trends in its application in specific cases.

Keywords: copyright, licence contract, interpretation, good faith and fair dealing, invalidity

Tovább a teljes tanulmányra - PDF

Vissza / Back