2022/2. szám

Vallási kérdésekben feladat- és hatáskörrel rendelkező állami szervek a kodifikációs folyamatok tükrében

UJHÁZI Lóránd

-

SZILVÁSY György Péter

tudományos főmunkatárs (NKE)

-

tanársegéd (NKE)

A vallási közösségek és az állam kapcsolata minden demokratikus jogrendszerben érzékeny területnek számít. A magyar közjogi átalakulás után a jogalkotónak fel kellett számolni a kommunista diktatúra örökségét, a vallási közösségek ügyében eljáró centralizált szervet, az Állami Egyházügyi Hivatalt (ÁEH). Emellett ki kellett alakítani az egyes hatalmi ágak hatáskörét a vallási közösségek vonatkozásában. Az addigi centralizációt egy decentralizált és meglehetősen liberális modell váltotta fel. 2010 után ismét átrendezték a hatalmi ágak és a közigazgatási szervek egyházakkal, vallási közösségekkel kapcsolatos hatáskörét. Kifejezetten az egyházi kérdésekben feladat- és hatáskörrel rendelkező állami szervekre vonatkozó huszadik századi magyar kodifikációs folyamatokat és az idővel beállt változásokat szemléltetjük. Hipotézise, hogy a rendszerváltás utáni jogalkotás igyekezett felszámolni a pártállami múltból származó félelmeket, és ennek érdekében a decentralizációs modellt. Később az egyes anomáliák miatt ismét centralizációs folyamatok kerültek elő. Igyekszünk szemléltetni a folyamatok mögött meghúzódó szempontokat, az eredményeket és az egyházak véleményét. A katolikus egyház szempontjai kitűntetett helyen szerepelnek.

Kulcsszavak: Állam-egyház kapcsolat, magyar jogalkotás, egyházak, közigazgatás


State organs with duties and competencies in religious affairs in the mirror of codification processes

Lóránd UJHÁZI

-

György Péter SZILVÁSY

research fellow (University of Public Service)

-

lecturer (University of Public Service)

The nexus between religious communities and the state proves to be a sensitive issue in all the democratic legal systems. Following the Hungarian political, legislative transformations, the codifier power had to eliminate the heritage of the communist dictatorship, including the centralized body in charge of all the religious matters, the State Office for Church Affairs (in Hungarian abbreviation: ÁEH). Besides, the various church related jurisdiction of the power branches had to be formulated, too. The previous centralized model has been replaced with a decentralized rather liberal one. After 2010, the church and religions-related jurisdiction framework of the various power branches has been transformed again. We shall highlight upon the changes occurred along that timeline as well as on the 20th century codification processes concerning, particularly the Hungarian state organs in charge of church and religious affairs. The hypothesis assumes that the legislative bodies after the political transformations tended to eliminate the fears inherited from the era of one-party-system, resulting in the ensuing decentralized model. Later on, due to certain anomalies the centralized model processes re-emerged again. We tend to illustrate the various factors behind these processes, the results and the opinion of the churches. The standpoint criteria of the Roman Catholic Church share central position in this matter.

Keywords: Church-state relation, Hungarian codification, churches, public administration

Tovább a teljes tanulmányra - PDF

Vissza / Back