2022/2. szám

A büntetés enyhítése, mint hatékony jogorvoslat és annak társadalomtudományi megközelítése

BODA Zoltán
PhD-hallgató (DE MG DI)

Ugyan alkotmányosnak tekinthető az, ha a büntetés kiszabása körében nyert kedvezménnyel kerül kompenzálásra az, hogy indokolatlanul elhúzódott a büntetőeljárás, azonban, ha ezt helytelenül alkalmazzák a bíróságok (például úgy, hogy összemossák az eljárás elhúzódását az időmúlással), a jogvédelem kiüresedik. Kétségtelen, hogy az új büntetőeljárási törvény számos olyan új rendelkezést hozott, amely pozitív változást eredményezett az eljárások időszerűségi mutatóiban. A jogalkotó azonban ezzel inkább a hatóságok érdekeit helyezte előtérbe, ami lehet, hogy nagyobb mértékben befolyásolja kedvezőlenül a társadalom igazságszolgáltatásba vetett bizalmát, mint az, ha az eljárások tovább húzódnak. Különösen megmutatkozhat ez véleményem szerint az előkészítő ülésen a beismerő vádlottakkal szemben kiszabandó enyhébb büntetések társadalmi megítélése kapcsán, ami tehát lehet károsabb hatást vált ki, mint azt a jogalkotó gondolhatta. Előtérbe kerül az eljáró bíróságok szervezetén, illetve szervezeti folyamataikon lenyomatot hagyó hatás is, amit látszólag éppen egy ellentétes folyamatot indít el azzal szemben, amit a jogalkotó kívánhatott, hiszen igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy az eljárások elhúzódásának gátat szabjon, azonban ehhez nem igazodik a bíróságokon kialakított vagy kialakult karrierrendszer.

Kulcsszavak: büntetés, jogorvoslat, elhúzódás, igazságérzet, karrierrendszer


The mitigation of punishment as effective remedy and its social science approach

Zoltán BODA
PhD student (DE MG DI)

It can be considered constitutional when appropriate mitigation measures are applied to the punishment to be imposed in order to compensate the unreasonably excessive length of criminal proceedings. However, the inappropriate application of the mitigation of punishment can make the concept of legal protection empty, e.g. when the length of time and the excessive length of the procedure run into one another. There is no doubt that the new act on the code of criminal procedure in Hungary has provided several new provisions which resulted in a positive change in the timeliness indicators for the legal procedures. By this act, however, legislators prefer the interest of the authorities in the first place which might adversely affect the society’s trust in judiciary to a much greater extent than the excessive length of criminal proceedings. In my opinion, this undesirable effect can especially present itself in relation to the social judgment of milder punishments to be imposed on the accused who admitted their crime in the preparatory hearing. This effect might be more detrimental than the legislators could have imagined. Moreover, another effect comes into view which has a seemingly negative influence upon the organization of the trial courts as well as their organizational procedures in terms of the original intentions of the legislators to reduce, at all costs, the excessive length of criminal proceedings. The cause of this effect lies in the fact that the career system developed or established in courts, in this case, significantly hinders the realization of the intention of the legislators.

Keywords: punishment, remedy, excessive length of legal procedures, sense of justice, career system

Tovább a teljes tanulmányra - PDF

Vissza / Back