2022/4. szám

A közösség elleni uszítás jogi tárgyáról

BOTOS Mihály Bálint
PhD-hallgató (SZTE ÁJTK)

Az Alkotmánybíróság a véleménynyilvánítás büntetőjogi korlátját elsőként a közösség elleni izgatás tényállás alkotmányosságát vizsgáló határozatában elemezte. A tényállás gyakorlata az idők folyamán odáig fejlődött, hogy gyakorlatilag alkalmazhatatlanná vált. Jelen tanulmány a közösség elleni uszítás tényállásának jogi tárgyára fókuszál, hiszen minden bűncselekmény kiindulópontja annak meghatározása, hogy pontosan mit véd az adott különös részi tényállás. Ennek keretében vizsgálom a jogi tárgy jelenségét fókuszálva a kollektív jogtárgy kategóriájára, valamint a jogi tárgy funkcióját. A közösség elleni uszításnál többször felmerült, hogy a tényállás a köznyugalmon túl védi a közösségek méltóságát is. Az Alaptörvény negyedik módosítása a közösségek méltóságát a véleményszabadság explicit korlátjaként deklarálta. Ez pedig nem hagy kétséget afelől, hogy az Alaptörvény kollektív méltóságot védő rendelkezése nemcsak a gyűlöletbeszéd büntethetőségének alkotmányos alapját, hanem a jogtárgyként történő elismerését is jelenti.

Kulcsszavak: véleménynyilvánítás, kollektív jogtárgy, jogi tárgy, közösségek méltósága, Alaptörvény IX. cikk (5) bekezdés.


On the legal subject of incitement to hatred against a community

Mihály Bálint BOTOS
PhD student (University of Szeged)

The Constitutional Court first analysed the criminal law limitation of the expression of opinion in its decision examining the constitutionality of the incitement against the community. The practice of the statement of facts has evolved over time to the point where it has become virtually inapplicable. The present study focuses on the legal subject matter of incitement against the community, as the starting point for any crime is to determine exactly what a particular fact protects. In this context, I examine the phenomenon of the legal object, focusing on the category of the collective legal object, as well as the function of the legal object. Incitement against the community has repeatedly shown that the fact protects the dignity of communities in addition to public peace. The Fourth Amendment to the Fundamental Law declared the dignity of communities as an explicit restriction on freedom of opinion. This leaves no doubt that the provision of the Fundamental Law protecting collective dignity is not only the constitutional basis for the punishment of hate speech, but also its recognition as a matter of law.

Keywords: expression of opinion, collective legal object, legal object, dignity of communities, Article IX paragraph 5 of the Fundamental Law

Tovább a teljes tanulmányra - PDF

Vissza / Back