2022/4. szám

A drónokkal kapcsolatos magánjogi problémák, különös tekintettel a pilóta nélküli légijárművek kárfelelősségének megítélésére
Vajon veszélyes üzem-e a drón?

HIDASI Rita
egyetemi hallgató (PPKE JÁK)

"Ki ne álmodott volna arról, hogy repül?" - olvasható Ikarosz ötezer éves ógörög mítoszában. Kétségtelen, hogy a vágy a természet meghódítására már nagyon korán megjelent az emberek gondolataiban. Amikor a 20. század kezdetén feltalálták a repülőgépet, megnyílt az esélye annak, hogy madártávlatból ismerje meg az ember a természetet. Nem telt el sok idő, s ezután már a hétköznapi élet megszokott eszközei lettek az utasszállító repülőgépek. A fejlődés természetesen azóta sem állt meg, s manapság már egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a civil felhasználású, pilóta nélküli, távirányítású légijárművek, vagy más szóval drónok. Ezek az eszközök jelen változó világunk egyik leginnovatívabb, legaktuálisabb jelenségei, melyek új kihívást jelentenek a jogi megítélésben. A pályamű központi kérdése - mely egyben hipotézis is -, hogy vajon a pilóta nélküli légijárművek működtetése fokozott veszéllyel járó tevékenység-e vagy sem? Ez azért nagyon fontos, mert amennyiben veszélyes üzemnek minősülnek, akkor egy esetleges károkozás esetén az általánostól eltérő, speciális előírások fognak vonatkozni rájuk. Jelen kutatás az alapfogalmak ismertetését követően bemutatja a pilóta nélküli légijárművek szabályozásának fejlődéstörténetét, kitekintve az Európai Unió és egyes nemzetközi szervezetek, egyezmények szabályozásaira is, majd a fokozott veszéllyel járó tevékenység mellett és ellen szóló érvek kerülnek ütköztetésre. A záró részben könnyedebb hangvétellel személyes kérdőívem összegző eredményei lesznek olvashatóak, mellyel célom társadalmunk szemléletének ismertetése és a drónok széleskörű, különleges felhasználási területeinek bemutatása.

Kulcsszavak: pilóta nélküli légijármű, drón, veszélyes üzem, fokozott veszéllyel járó tevékenység, kárfelelősség


Private law issues related to drones, in particular the assessment of liability of unmanned aerial vehicles
Is the drone a dangerous plant?

Rita HIDASI
law student (Pázmány Péter Catholic University)

"Who wouldn't have dreamed of flying?" - can be read in Icarus' five-thousand-year-old ancient Greek myth. There is no doubt that the desire to conquer nature appeared very early in people's minds. When airplane was invented in the 20th century, the opportunity arose to get to know nature from a bird's eye view. Not much time passed, passenger planes became the usual means of everyday life. Development has not stopped since then, and civilian, unmanned, remotely piloted aircraft or drones are gaining in popularity today. These tools are one of the most innovative, up-to-date phenomena in our current changing world, posing a new challenge in legal judgment. The central question of the application - which is also a hypothesis - is whether or not the operation of unmanned aerial vehicles is an increased risk activity. This is very important because they act as a hazardous plant, in which case they are subject to special regulations that are different from the general ones in the event of damage. The present research describes the basic concepts, and after that the history of the development of unmanned aerial vehicles regulation, looking at the regulation of the European Union and some international organizations and conventions, and then the collisions of the pros and cons of high-risk activities. In the concluding part, the summary results of my personal questionnaire will be read in a lighter tone, with the aim of describing the approach of our society and presenting the wide range of special uses of drones.

Keywords: unmanned aerial vehicle, drone, hazardous operation, high risk activity, liability for damages

Tovább a teljes tanulmányra - PDF

Vissza / Back