2022/4. szám

A globális minimumadó bevezetése az Európai Unióban

VAD Viktória
PhD-hallgató (PPKE JÁK)

A globális minimumadó egy olyan globálisan bevezetendő effektív adómérték, amely a nemzetek megállapodása és egységes elköteleződése alapján minimum küszöbértéket jelent a csatlakozó országok társasági adó szabályozásában a multinacionális vállalatok tekintetében. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet ("OECD") a digitális gazdaság adóztatására keresett hatékony megoldást, de mára a két pillérre épülő javaslatból kibontakozott az egységes minimumadóra irányuló javaslat, amelynek bevezetésére 136 joghatóság vállalt kötelezettséget 2021. októberében. Az Adóalap-erózió és nyereségátcsoportosítás elleni akciócsomag bevezetésének tapasztalatai alapján az Európai Unió az OECD által kidolgozott javaslatot csak a legszükségesebb esetekben módosítja. Ezáltal könnyen előfordulhat, hogy az ajánlott szabályozás tagállami egyéniesítésének lehetősége jelentősén csökken. Uniós szinten a szabályozás bevezetése uniós jogalkotással, irányelv történik. A tagállamok tekintetében így tovább fokozódik a világválság után megindult közvetlen adókat érintő harmonizáció. A tanulmányban a globális minimumadó bevezetésének szabályozási kérdéseivel foglalkozok az Európai Unió tagállamainak viszonylatában.

Kulcsszavak: globális minimumadó, társasági adó, BEPS, Európai Unió, adóharmonizáció


The Introduction of Global Minimum Tax in the European Union

Viktória VAD
PhD student (Pázmány Péter Catholic University)

Global minimum tax is an effective tax rate to be introduced globally that, based on the agreement and unified commitment of nations, represents a minimum threshold for corporate income tax regulation in the acceding countries in relation to multinational enterprises. The Organisation for Economic Co-operation and Development ("OECD") has been looking for an effective solution for taxing the digital economy and based on the two-pillar proposal emerged the proposal for a single minimum tax, which 136 jurisdictions committed to introduce in October 2021. Based on the experiences of introducing the Anti-Base Erosion and Profit Shifting Project, the European Union amends the OECD proposal only when absolutely necessary. As a result, the possibility of individualisation of the proposed regulation for the Member States is significantly reduced. At the European Union level, the regulation is introduced by European Union legislation, as a directive. Regarding the Member States, this will further increase the harmonization of direct taxes that started after the global financial crisis. In this study, I address the regulatory issues of the introduction of a global minimum tax in relation to the Member States of the European Union.

Keywords: global minimum tax, corporate income tax, BEPS, European Union, tax harmonization

Tovább a teljes tanulmányra - PDF

Vissza / Back