2017/3. szám
Tartalom

ACTA

DISSERTATIONES

VARIA

    Könyvismertetés

  • Csehi Zoltán - Koltay András - Navratyil Zoltán: A személyiség és a média a polgári és a büntetőjogban. Az új Polgári Törvénykönyvre és az új Büntető Törvénykönyvre tekintettel (Rácz Lilla)

  • Beszámoló

  • A połanieci univerzáléról (Nizalowski Attila)

SUMMA >> tartalom